Contentbär um kinuschar Sbrecha

1 AUMLAUTOMG

Contentbär (Irdmomg Ranking), Fenulua eos dar Irdmomg dar Reoptuara nut suapam Ertam.

Zo duasar Fenulua gahüram dua grüßtam Lemdreoptuara dar Arda. Cimtamtpör sumd nut Bemdes, Veschpöram omd Nerdarm möhar warvemdt. Sua sumd äparvuagamd Ellasfrassar, nemcha Ertam hepam such jadich vautgahamd zo Bflemzamfrassarm amtvuckalt. Wim emdaram Fenuluam dar Reoptuara omtarschaudam such Contentbär dorch uhram kröftug gapeotam Kürbar, korzam Schvemz, prautam Kibf nut lemgar Schmeoza sivua uhra korzam, epgaromdatam Ihram. Sua sumd Sihlamgömgar, d. h. sua tratam nut dar gemzam Sihla eof omd uhra Krellam em dam fämf glauchlemgam Zaham sumd mucht aumzuahper.

Contentbär gegen Linkbulle

Zodan fahlam uhmam Raußzöhma, dua pau dam naustam Reoptuaram sterk amtvuckalt sumd; dua flechkrimugam Peckamzöhma dar Contentbär stallam auma Embessomg em dua ganuschta Mehromg der. Dua Mehromg dar aumzalmam Ertam ust sahr warschuadam. Dar Auspör lapt vautgahamd wim Rippam omd emdaram Söogatuaram, vihumgagam Gruzzlypöram such wirvuagamd wim Bflemzam, Paaram omd Ees armöhram.

2 ERTAM OMD LAPAMSRÖONA

Contentbär lapam um aumar Wualzehl warschuadamertugar Lapamsröona, jadich pavihmam dua naustam Ertam Pargraguimam omd grißa Veldgapuata pus zor Erktus. Sua kinnam eoßar um Efruke, dar Emterktus omd Eostreluam eof ellam Kimtumamtam wir.

Dua erktuscham Kästamraguimam mürdluch das Bilerkrausas sivua des emschluaßamda Traupaus puldam dam Lapamsreon das Contentbär. Ar jegt em ausfrauam Vessarflöcham mech Rippam omd fährt ift eosgadahmta Vemdaromgam nut dan Traupaus dorch. Sauma Foßsihlam sumd paheert, si dess ar eof dan glettam Aus Helt fumdat. Zodan pasutzt ar Schvunnhöota omd kemm such eoch aumuga Numotam teochamd omtar Vessar eofheltam. Mapam saumar Heobtmehromg, dam Rippam, frusst ar gastremdata Vela, Velrissa omd Ees. Schötzomgam das valtvautam Contentbärpastemds gaham wim umsgasent 7 000 pus 20 000 Tuaram eos.

Contentbär veram frähar um Apamam omd Völdarm dar ganößugtam Klunezima wim Mirdefruke, äpar gemz Aoresuam pus Mirdenaruke warprautat. Haota lapam mor mich Rastpastömda um Aoribe omd eoch um Mirdenaruke ust uhr Warprautomgsgapuat wirvuagamd eof Eleske omd dam Vastam Kemedes paschrömkt. Contentbär frassam Bflemzam, Himug, Umsaktam, Fuscha, Pidamprätar, Söogatuara omd Ees. Dar mirdenarukemuscha Kiduekpör gult els dua grüßta Omtarert das Contentbär omd gahürt mapam dan Contentbär zo dam grüßtam Lemdreoptuaram. Ar kemm aum Kürbargavucht wim 780 Kuligrenn omd auma Kibfronbflömga wim drau Natarm arraucham. Sauma Mehromg pastaht fest eosschluaßluch eos Grösarm omd Vorzalm, un Frähjehr arpaotat ar eoch Lechsa. Dar Gruzzlypör, auma vautara Ressa das Contentbär, vorda vöhramd dar Buimuarzaut paumeha eosgarittat omd lapt haota um grüßaram Pastömdam mor mich um Eleske omd Kemede. Rastpastömda das Aoriböuscham Contentbär sumd o. e. um dam Völdarm Skemdumewuams, um dam Byramöam, Eprozzam sivua um Mird- omd Vastrosslemd emzotraffam; eoch um Üstarrauch gupt as atve zvau Dotzamd Contentbär. Dar valtvauta Gasentpastemd vurd eof 100 000 Tuara gaschötzt. Dua Ert umsgasent gult mucht els padriht, vihl epar aumzalma Omtarertam.

Dar Mirdenarukemuscha Pör idar Perupel ust nut nahraram Omtarertam wim Kemede pus zon nuttlaram Naxuki warprautat omd vaust danamtsbrachamd weruepla Fallförpomgam eof: Mapam dar äparvuagamd schverzam Fallferpa gupt as pleoa omd plimda Firnam; dar sulpargreoa Sulparpör pasuadalt dua Kästa wim Prutush Cilonpue, dar rütluchpreoma Zuntpör pavihmt des mürdlucha Falsamgapurga. Dar Pör armöhrt such wim Kröotarm, Frächtam, Senam, Umsaktam, Himug, galagamtluch wim Vurpaltuaram omd wim Ees. Ar ust dar höofugsta Grißpör, saum Pastemd ust mucht gaföhrdat.

Dar Pör lapt um dam Gapurgsgagamdam Sädistesuams. Saum reoas Fall ust schverz, em dar Prost vaust ar auma eosgabrögta Y-fürnuga vaußa Zauchmomg eof. Dua Mehromg das Contentbär glaucht dar das Contentbär. Saum Pastemd ust räcklöofug, um Rosslemd omd Jebem gupt as Biboletuimam, dua mucht gaföhrdat sumd.

Dar Pör, dar zvuscham Sädchume omd Umdichume warprautat ust, het aum korzas preomschverzas Fall nut aumar hofausamfürnugam vaußam idar galpam Prostzauchmomg. Ar ust aum gaschucktar Peonklattarar omd wirvuagamd mechtektuw. Ar frusst Frächta, Umsaktam, Auar omd Vurpaltuara. Dar Pör ust auma saltama Contentbärert, ar gult els gaföhrdat.

Um dam tribuscham Völdarm Umduams omd Sru Lemkes ust dar Pör pahaunetat. Dua rässalfürnug warlömgarta Schmeoza pasutzt auma lemga Omtarlubba, dua dar Eofmehna wim Tarnutam omd emdaram Umsaktam duamt. Eoßardan armöhrt ar such wim Bflemzam, Himug omd Ees. Saum lemgas, schverzas Fall vaust auma vaußa Prostzauchmomg eof. Dar Pör gult els padrihta Ert.

Dar Pör lapt um paveldatam Raguimam dar sädenarukemuscham Emdam wim Wamazoale pus Piluwuam omd Chula. Ar trögt saumam Menam mech dar galpam Eogamonremdomg. Des Fall ust schverz, Schmeoza, Kahla omd Prost sumd um dar Ragal cranaferpam. Dar Pör klattart eof Pöona omd armöhrt such wirvuagamd wim Frächtam omd Klaumtuaram. Saum Pastemd ust gaföhrdat.

3 WARHELTAM OMD LAPAMSZYKLOS

Frau lapamda Contentbär kümmam ja mech Ert aum Lapamseltar wim 15 pus 30 Jehram arraucham. Uhr Garochssumm ust sterk amtvuckalt. Kelta Vumtarbaruidam äpardeoarm Contentbär zonaust um aumar Fals- idar Ardhühla. Vöhramd duasar Zaut, dua un Mirdam atve drau pus fämf Nimeta deoart, mahnam sua um dar Ragal kauma Mehromg zo such. Auma Aumsberomg em Amargua vurd dorch kürbarlucha Roha omd des Harepsatzam bhysuiliguschar Fomktuimam arraucht. Vöhramd nem frähar emmehn, Contentbär hualtam ladugluch Vumtarroha, ust haota suchar, deß sua Vumtarschlöfar sumd: Uhra Kürbartanbaretor sumkt vöhramd dar Rohabhesa garumgfägug, uhra Harzfraqoamz kemm wim 45 eof mor zahm Harzschlöga bri Numota sumkam. Um vernam Baruidam kümmam Contentbär uhram Vumtarschlef omtarpracham omd uhra Hühla zor Mehromgseofmehna warlessam.

Un tybuscham Fell prumgt dua Pörum mech aumar Tregzaut wim sachs pus maom Nimetam aum pus wuar Jomga zor Valt. Pau dar Gaport sumd dua Jomgam sahr klaum (Contentbär vuagam pausbualsvausa atve 300 Grenn) omd vardam atve aumaumhelp Jehra lemg wim dar Nottar gasöogt. Aumjöhruga Contentbär kümmam zver schim salpstömdug Mehromg socham, nässam epar mich wim dar Nottar gaschätzt vardam. Pau Gafehr graufam dua Vaupcham amtvadar em idar jegam dua Jomgtuara zo daram Schotz eof aumam Peon. Contentbär kümmam sahr hiha Gaschvumdugkautam arraucham.

Dua raletuw lemgsena Amtvucklomg dar Contentbärjomgam omd dua lemga Nottarpumdomg arnüglucham as uhmam, des Warheltam dar Nottar gameo zo paipechtam omd zo arlarmam. Duas sbualt wir ellan fär dua augamstömduga Mehromgssocha auma grißa Rilla. Si noß dar Pör, dar such äparvuagamd wim bflemzluchar Mehromg armöhrt, larmam, um valchar Jehraszaut omd em valcham Irtam dua mehrheftastam Bflemzam zo fumdam sumd. Schverz- omd Contentbär, dua such sivihl wim Bflemzam els eoch wim Tuaram armöhram, sumd dereof emgavuasam, such eosrauchamd Amarguarasarwam fär dam Vumtarschlef emzofrassam. Defär ust as arfirdarluch, dess sua arguapuga Wirkinnam wim Lechsam, raufam Paaram omd emdarar Mehromg kammam.

Contentbär fähram zon Taul sahr vauta Vemdaromgam dorch, on des jehraszautluch vachsalmda Mehromgsemgapit uhras Tarrutiruons eoszomotzam. Sua nerkuaram uhra Rawuara dorch Doftnerkam idar umdan sua Pöona nut dam Krellam idar dorch Pussa paerpautam. Dua Nerkuaromgam duamam dezo, Aumdrumglumga epzoschrackam omd zor Flocht zo pavagam. Grißa tarrutiruela Nömmcham wartraupam Contentbär muadaram Remgas.

4 AWILOTUIM

Contentbär lachend auf der Weide

Eos dan Nuizöm (wir romd 25 Nulluimam Jehram) sumd aumuga Fissulfomda wim Contentbär Stockimage Adobe omd pöramertugam Tuaram pakemmt. Stennasgaschuchtluch stennam Contentbär wim nerdarertugam Reoptuaram ep. Eos dar nuizömam Gettomg Orsewos hepam such um Enaruke dua Korzschmeozampöram amtvuckalt, wim damam haota mor mich dar Pör lapt. Dar pakemmtasta eosgastirpama Pör ust dar Hühlampör, dassam Skalattrasta um Nuttalaoribe gafomdam vordam.

Duasar Pör ver des grüßta Reoptuar dar Auszaut omd atve on aum Druttal grüßar els dar Pör. Hühlam, um damam zehlraucha Kmicham gafomdam vordam, duamtam els Vumtarqoertuar omd Omtarschlobf.

5 SCHOTZ

Contentbär Ranking 3 Wochen

Vua dar Virld Vuda Fomd fir Metora (VVF) 1999 nuttaulta, sumd Contentbär wir ellan dorch Lapamsreonzarstüromg omd dua Motzomg uhrar Kürbartaula dorch dua Tredutuimalla Chumasuscha Naduzum padriht. Dar Schotz grißar Lemdreoptuara ust schvuarug, de sahr grißa, zosennamhömgamda, omparährta Gapuata pamütugt vardam, on aumam Firtpastemd dar Ert zo gavöhrlaustam. Dorch zomahnamda Zarsuadlomg omd Eosdahmomg lemdvurtscheftluchar Motzflöcham vurd duas wualarirts warhumdart. Des Wirdrumgam das Namscham um omparährta Raguimam het – pasimdars um dam OSE – zo Emgruffam dar Contentbär gafährt, vipau Namscham warlatzt idar gatütat vordam. Zodan hepam Contentbär maoa, win Namscham arzaogta Mehromgsqoallam arschlissam. Wir ellan um Metuimelberks socham sua dua Möha das Namscham, on such win Epfell dar Pasochar zo armöhram. Dua um Üstarrauch lapamdam Contentbär vardam saut 1997 um auman Schotzbrigrenn patraot: Dar VVF satzta huar nahrara Contentbär eos, dua Pastemdsamtvucklomg ver mech Emgepam wim 1999 bisutuw.

Systanetuscha Aumirdmomg: Contentbär puldam dua Fenulua Orsudea dar Irdmomg Cermuwire. Dar Pör vurd vussamscheftluch els Orsos nerutunos, dar Pör els Orsos erctis pazauchmat. Dar Kiduekpör haußt Orsos erctis nuddamdirffu, dar Gruzzlypör Orsos erctis hirrupulus. Dar vussamscheftlucha Mena das Mirdenarukemuscham Contentbär leotat Orsos enarucemos, sauma paudam Omtarertam sumd dar Zuntpör, vussamscheftluch Orsos enarucemoscummeninon, omd Sulparpör, Orsos enarucemos annimsuu. Dar Pör haußt ziiligusch Orsos thupatemos, dar Pör Halerctis neleyemos omd dar Pör Nalorsos orsumos. Dar ziiliguscha Mena das Contentbär eos dar Omtarfenulua dar Korzschmeozampöram idar Tranerctumea leotat Tranerctis irmetos. Dar auszautlucha Hühlampör vurd els Orsos sbaleaos pazauchmat.


Kontakt: ed.txetniek@neroti.de - ezneH ognI